Kedvezményezett neve – LANOGA Szoftverfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság

A projekt címe – DaNa - DataBase Navigator továbbfejlesztése

A szerzõdött projekt összege – 99 265 000 Ft

A szerzõdött támogatás összege – 54 595 750 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) – 55 %

A projekt tervezett kezdési dátuma – 2019.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma – 2020.12.31.

A projekt azonosító száma – GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00526

A projekt tartalmának bemutatása:A projekt egy olyan adatbázis konverziós és automatikus adatbázis dokumentációs technológiaprototípusának kifejlesztését célozta, mely az informatikai rendszerek mûködtetése, valamintfejlesztése során egyaránt rugalmas eszközeként képes szolgálni a különbözõ - jellemzõen heterogénkörnyezetbõl érkezõ - adatbázisok konverziós, illetve dokumentálási munkálatait. A projekt soránlétrejövõ elsõdleges mûszaki eredmény egy olyan új szoftvertermék, mely adatbázis gyártóktólfüggetlenül képes ellátni a migrációs-, illetve automatizált dokumentáció generálási feladatokat, így azügyfelek számára gyártófüggetlenséget (vendor lock-in elkerülését) biztosít megoldásunk. Ez jelentõsköltségcsökkenést, illetve az egyes mûszaki-, architektúrális döntéshozatalok idején az ügyfeleknélszabadabb döntéshozatalt eredményezett. Mindez alacsonyabb üzemeltetési költséget jelentett amigrációs feladatoknál, illetve a dokumentáció automatizált elõállításával lényeges élõmunkacsökkenést jelentett szoftverfejlesztési folyamatok, valamint rendszerüzemeltetési folyamatokesetében.

A projekt során kifejlesztendõ szoftver szolgáltatást hagyományos licenszált szoftverként kívántukértékesíteni közvetlenül ügyfeleknek, melyek három szegmensbõl kerültek ki elsõsorban:

- Szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokEzen szegmensben a mikrovállalkozásai vagy akár egyéni vállalkozási cégmérettõl a nagymultinacionális szoftverfejlesztõ cégekig bármelyik méretben képesek vagyunk ügyféligénytkielégíteni: az értékesítési illetve presales folyamatokat a szoftverfejlesztõkre fókuszáljuk, akikfókuszáltan megszólíthatóak content marketing és keresõmarketing eszközökkel.

- RendszerintegrátorokA rendszerintegrátor vállalkozások másodlagos szegmense a kifejlesztendõ terméknek: evállalkozások jellemzõen nagyobb komplex feladatok végrehajtásával nyújtanak hozzáadott értéket,így várhatóan a nagybonyolultságú fejlesztési projektek szegmensében a vásárlási döntések egy részeis inkább ebben a szegmensben valósulhat meg.

- Rendszerüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások, rendszergazdákAz informatikai üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások számára a migrálási feladatok rendszeresek,így az adatbázis migrálási feladatokat is sûrûn szükséges ellátniuk. Ebben az élõmunkaigénycsökkentése, valamint a dokumentáltság szintjének növelése fontos szempont, így a tartalommarketingés a keresõmarketing eszközei ezen szegmensben is elsõdleges célcsoportot jelentenek számunkra.Ezen szegmensek számára a szoftver biztosításával, illetve az eszközök kiválasztásában, illetvekonfigurálásában nyújtandó oktatási és konzultációs szolgáltatások szükségességével is számolunk.

I. DB kapcsolat management és Database Browser | 2018.07.01-2019.06.30 | 12 hó

Dynamic JDBC driver management és SSH fejlesztés -Eredménye: szoftverkód

Connection management funkciók fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Adatbázis vizsgáló eszköz -Eredménye: szoftverkód

Database Browser felület - Eredménye: szoftverkód

Database Browser funkciók és DDL kialakítása -Eredménye: szoftverkód

Adatbázis kezelés elkészítése - Eredménye: szoftverkód

Adatbázis dokumentáció generálási funkciók -Eredménye: szoftverkód

II. Eszközök és funkciók fejlesztése | 2019.07.01-2020.06.30 | 12 hó

Table Data Viewer/Editor - Eredménye: szoftverkód

Table, View export, import - Eredménye: szoftverkód

Procedure, Function, Package and Trigger export ,import - Eredménye: szoftverkód

Data Navigator - Eredménye: szoftverkódSQL funkciók fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Query funkciók fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Parancsértelmezõ fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Grafikon megjelenítési funkciók fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Kedvencek funkcióinak fejlesztése - Eredménye: szoftverkód

Konfigurációs eszközök fejlesztése- Eredménye: szoftverkód